Tomasz Komorowski

Rok: 
2011
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Za osiągnięcia w zakresie teorii ośrodków losowych i ich zastosowań w fizyce matematycznej