Tomasz Rolski

Rok: 
1983
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski