Wacław Marzantowicz

Rok: 
2003
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Banacha
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w zakresie topologii i nieliniowej analizy matematycznej