Wiktor Marek

Rok: 
1974
Nagroda: 
nagroda im. Wacława Sierpińskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski