Witold Bednorz

Rok: 
2006
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwwersytet Warszawski

Za cykl prac z teorii procesów stochastycznych