Witold Marciszewski

Rok: 
1999
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za zespół dwóch prac: "On topological embeddings of linear metric spaces" Mathematische Annalen 308 (1997) 21-30 i "A function space Cp(X) not linearly homeomorphic to Cp(X) ´ R", Fundamenta Mathematicae 153 (1997), 125-140