Witold Mozgawa

Rok: 
1980
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie