Zbigniew Błocki

Rok: 
2007
Nagroda: 
nagroda im. Stanisława Zaremby
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński

Za serię publikacji dotyczących zespolonego operatora Monge'a-Ampere'a