Zbigniew Peradzyński

Rok: 
2011
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki, a szczególnie opracowanie matematycznego modelu silników jonowych wykorzystywanych w sondach kosmicznych