Zdzisław Rychlik

Rok: 
2006
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Za serię 17 prac naukowych z lat 1996-2005, z teorii twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej