Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1979 Ryszard Urbański nagroda im. Zygmunta Janiszewskiego

Za prace opublikowane w latach 1976 i 1977

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1978 Henryk Iwaniec nagroda im. Wacława Sierpińskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1978 Daniel Simson nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1978 Aleksander Weron nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Wrocławska
1978 Jędrzej Wierzejewski nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Wrocławska
1978 Jerzy Szulga nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1978 Andrzej Skowroński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1978 Zbigniew Rakowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1978 Jerzy Ombach nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1978 Adam Mysior nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Gdański