Płatność składek archiwalnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2020

Członkowie zwyczajni (2020) PLN 90,00

2020

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2020) PLN 60,00

2020

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2020) PLN 90,00

2020

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2020) PLN 150,00

2019

Członkowie zwyczajni (2019) PLN 90,00

2019

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2019) PLN 60,00

2019

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2019) PLN 90,00

2019

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2019) PLN 150,00

2018

Członkowie zwyczajni (2018) PLN 90,00

2018

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2018) PLN 150,00

2018

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2018) PLN 60,00

2018

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2018) PLN 90,00

2017

Członkowie zwyczajni (2017) PLN 90,00

2017

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2017) PLN 150,00

2017

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2017) PLN 60,00

2017

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2017) PLN 90,00

2016

Członkowie zwyczajni (2016) PLN 90,00

2016

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2016) PLN 60,00

2016

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2016) PLN 90,00

2016

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2016) PLN 150,00

2015

Członkowie zwyczajni (2015) PLN 90,00

2015

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2015) PLN 60,00

2015

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2015) PLN 90,00

2015

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2015) PLN 150,00

2014

Członkowie zwyczajni (2014) PLN 90,00

2014

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2014) PLN 150,00

2014

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2014) PLN 60,00

2014

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2014) PLN 90,00

2013

Członkowie zwyczajni (2013) PLN 90,00

2013

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2013) PLN 60,00

2013

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2013) PLN 150,00

2013

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2013) PLN 90,00

2012

Członkowie zwyczajni (2012) PLN 90,00

2012

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2012) PLN 150,00

2012

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2012) PLN 60,00

2012

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2012) PLN 90,00

2011

Członkowie zwyczajni (2011) PLN 90,00

2011

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2011) PLN 150,00

2011

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2011) PLN 60,00

2011

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2011) PLN 90,00

2010

Członkowie zwyczajni (2010) PLN 60,00

2010

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2010) PLN 100,00

2010

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2010) PLN 40,00

2010

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2010) PLN 60,00

2009

Członkowie zwyczajni (2009) PLN 60,00

2009

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2009) PLN 100,00

2009

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2009) PLN 40,00

2009

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2009) PLN 60,00