Łukasz Woźny (SGH, Warszawa), O cenie kosztownych zobowiązań w modelu równowagi ogólnej z niespójnością czasową preferencji i ograniczeniami kredytowymi

śr, 2016-10-26 14:00

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 26 października 2016 roku (ŚRODA) o godz. 14:00 w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a

Dr Łukasz Woźny (Katedra Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

O CENIE KOSZTOWNYCH ZOBOWIĄZAŃ W MODELU RÓWNOWAGI OGÓLNEJ Z NIESPÓJNOŚCIĄ CZASOWĄ PREFERENCJI I OGRANICZENIAMI KREDYTOWYMI

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy