„Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM)” w liczbach.

„Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM)” w liczbach.

W dniach 17-20 września 2014 roku odbyła się w Poznaniu konferencja Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM)- w skrócie DMV-PTM, będąca wspólną inicjatywą obu Towarzystw. Spotkanie w stolicy Wielkopolski wzbudziło duże zainteresowanie matematyków nie tylko z Polski i Niemiec, ale także z wielu innych krajów. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w zestawieniach liczbowych charakteryzujących frekwencję oraz szeroki wachlarz tematyczny.
Relacje filmowe z uroczystości otwarcia Zjazdu i wszystkich wykładów plenarnych znajdują się pod adresem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B9KAx6cyX_n8YkNrX0JEWHBtWlE&usp=sharing

kj / 28-09-2014

 

Na konferencję zarejestrowało się 711 uczestników z 34 państw z kilku kontynentów - Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Środkowej, Azji. Najliczniej reprezentowane były Polska (341), Niemcy (212), Hiszpania (22), USA (18), Austria (14), Francja (13). Szczegółowe dane poniżej w załączniku zatytułowanym DMV-PTM-statystyka-kraje. Jak przedstawia się w liczbach reprezentacja poszczególnych ośrodków akademickich z Polski? W porządku malejącym kolejność jest następująca: Poznań (86), Warszawa (83), Kraków (46), Łódź (35), Wrocław (27), Gdańsk (14), Białystok (9), Toruń (9), Lublin (8), Szczecin (5), a z pozostałych ośrodków po 3 lub mniej osób. Wśród uczestników było ponad 150 członków PTM .

Każdego dnia konferencji, co najmniej 550 osób zadeklarowało swoją obecność (według dat pobytu) z maksimum przypadającym na czwartek 18 września 2014 (około 650 osób).

Wykładów plenarnych odbyło się 10.
Do 38 sesji i jako wykłady zamawiane zgłoszono 485 odczytów.
Liczba prezentacji w sesji wahała się od 6 do 20 - przeciętnie 12 wykładów w każdej sesji przez wszystkie 3 dni trwania konferencji.
Łącznie odbyło się ponad 245 godzin wykładów, średnio około 3 godziny wykładów każdego dnia w każdej sesji.
Zaprezentowano ponad 370 komunikatów 25 minutowych i ponad 100 wykładów 50 minutowych.
Około 20 mówców zaprezentowało co najmniej dwa wykłady. Jedna z uczestniczek wygłosiła łącznie 4 odczyty.

Udział w jednej sesji zadeklarowało ponad 360 osób, w dokładnie dwóch – około 140 osób, w co najmniej trzech – około 200 osób.

Szczegółowe dane poniżej w załącznikach zatytułowanych DMV-PTM-statystyka-sesje i DMV-PTM-statystyka-ogólna.

Na konferencję DMV-PTM zarejestrowały się 123 kobiety i 588 mężczyzn (odpowiednio 17,3% i 82,7%).

Warto tym miejscu dodać, że tradycję dwustronnych spotkań organizowanych przez PTM we współpracy z zagranicznymi partnerami zapoczątkowała  wspólna konferencja z Amerykańskim Towarzystwem Matematycznym (AMS-PTM, Warszawa, 2007). Drugą była konferencja wspólna z Izraelską Unią Matematyczną (IMU-PTM, Łódź, 2011). Obie zyskały bardzo dobre recenzje zarówno uczestników jak i obserwatorów.

Sukces tegorocznej konferencji w Poznaniu świadczy o znacznym zainteresowaniu tego typu imprezami naukowymi realizowanymi w ramach koncepcji - wykłady plenarne i różnorodne sesje tematyczne.

Czekamy na kolejny wspólny zjazd ???-PTM.

kj / 28-09-2014

ZałącznikSize
DMV-PTM-statystyka-kraje.pdf122.32 KB
DMV-PTM-statystyka-sesje.pdf126.58 KB
DMV-PTM-statystyka-ogólna.pdf40.42 KB