7. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

7. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Joonas Ilmavirta z University of Jyväskylä (Finlandia) otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną On the Broken Ray Transform.
Nagroda zostanie wręczona w Warszawie podczas  6. Forum Matematyków Polskich, 7- 12 września 2015.

kj /09-06-2015

Wyróżniona praca doktorska została napisana pod kierunkiem profesora Mikko Salo na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii.

W uzasadnieniu jury czytamy:
„Klasycznym zadaniem w tomografii rentgenowskiej (komputerowej) jest odtworzenie wartości funkcji, gdy znane są tylko jej całki (wartości uśrednione) na wszystkich prostych. Problem ten jest intensywnie badany, z uwagi na szereg ważnych zastosowań w diagnostyce medycznej. Rozwiązanie tego zagadnienia robi się szczególnie trudne, gdy promienie rentgenowskie wykorzystane podczas tomografii komputerowej ulegają załamaniu np. podczas odbicia od brzegu badanego obiektu.

Doktor Joonas Ilmavirta rozwija w swej rozprawie doktorskiej narzędzia matematyczne przydatne do badania tego typu załamanych fal rentgenowskich. W dysertacji przebadana została pewna transformata (przekształcenie matematyczne) tzw. „broken ray transform”, która pozwala odzyskać wartości funkcji na podstawie średnich wartości na załamanych falach rentgenowskich. Wyniki z pracy doktora Joonasa Ilmavirty z jednej strony pomogą w lepszej interpretacji zdjęć rentgenowskich, a z drugiej - prowadzą do nowych, ciekawych i ważnych problemów matematycznych np. z metod optymalizacji na rozmaitościach riemannowskich.”

Jury postanowiło wyróżnić właśnie tę rozprawę doktorską z kilku powodów. Przede wszystkim zawiera ona trudną, a jednocześnie ciekawą matematykę, prowadzącą do interesujących nowych zagadnień matematycznych. Ponadto, co niemniej istotne, uzyskane wyniki mają ważne zastosowanie w tomografii komputerowej. Dodatkowy atut to fakt, że praca jest bardzo dobrze i przejrzyście napisana.

Laureat został wybrany, w drodze głosowania jury, spośród czterech osób nominowanych wcześniej, w pierwszym etapie konkursu.
Pozostałymi nominowanymi są:
- Michał Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski); tytuł rozprawy: Descriptive Set Theoretic Methods in Automata Theory;
- Martin Strömqvist (KTH Royal Institute of Technology, Szwecja), tytuł rozprawy: Homogenization in Perforated Domains;
- Błażej Wróbel (Uniwersytet Wrocławski), tytuł rozprawy: Multivariate Spectral Multipliers.

Dodajmy, że na siódmą edycję nagrody The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences, wpłynęło 15 rozpraw doktorskich, w tym 5 z Polski, 4 ze Szwecji, 2 z Ukrainy, oraz po jednej z Finlandii, Węgier, Norwegii, Słowacji. Już we wstępnym etapie prac jury, dokonanie wyboru nominowanych było zadaniem niezmiernie trudnym, ponieważ wszystkie zgłoszone rozprawy prezentowały bardzo wysoki poziom.

Nagroda The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences przyznawana jest corocznie od  2009 roku, a jej wartość finansowa wynosi obecnie 25 000 PLN (20 000 PLN do roku 2013). Fundatorem jest firma Ericpol, która w 2008 roku wraz z  PTM zainicjowała to prestiżowe wyróżnienie. Nagroda stanowi wyraz uznania przez jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla znaczenia matematyki  i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie. Projekt ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki i jest jedną z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce.

Więcej o Nagrodzie na portalu http://banachprize.org/

Dodatkowe informacje o laureacie pod adresem:
http://users.jyu.fi/~jojapeil/

kj / 09-06-2015