Adam Gregosiewicz i Piotr Knosalla laureatami II edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Adam Gregosiewicz i Piotr Knosalla laureatami II edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Adam Gregosiewicz z Politechniki Lubelskiej i Piotr Knosalla z Uniwersytetu Opolskiego zostali ex-aequo laureatami pierwszej nagrody w Konkursie o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki.
Więcej informacji pod adresem:
http://www.im.p.lodz.pl/dzialalnoscnaukowa/konkursy.html

kj / 29-05-2020