Adrian Langer laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2016

Adrian Langer laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2016

Adrian Langer  z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl jedenastu prac z zakresu geometrii algebraicznej. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

kj / 20-04-2016

 

 

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:

Profesor Adrian Langer jest specjalistą w zakresie geometrii algebraicznej, a podstawowym tematem jego badań są rozmaitości algebraiczne oraz przestrzenie moduli ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki dodatniej.
W cyklu jedenastu prac przedstawionych do nagrody rozwiązał on kilka niezwykle ważnych problemów otwartych.
Wśród nich znajdują się:
- udowodnienie hipotezy Shepherda-Barrona
(nierówność Miyaoki-Yau dla powierzchni ogólnego typu w charakterystyce dodatniej);
- udowodnienie nierówności Bogomołowa-Miyaoki-Yau dla powierzchni logarytmicznych w charakterystyce dodatniej, pozwalającej na konstrukcję  kontrprzykładu do cyklu prac Q. Xie;
- rozwiązanie problemu Narasimhana (algebraiczny dowód nierówności Bogomołowa dla wiązek Higgsa);
- udowodnienie semi-dodatniości wiązki stycznej na nieprostokreślnych rozmaitościach Calabi-Yau;
- udowodnienie hipotezy Lana, Shenga i Zuo o silnej semistabilności semistabilnego układu wiązek Hodge'a (w charakterystyce dodatniej).

Duża część  tych prac została opublikowana w bardzo prestiżowych czasopismach: Inventiones Math., Duke Math. J., Advances Math., International Math. Res. Not. Pozostałe zaś w dobrych i bardzo dobrych czasopismach: J. Inst. Math. Jussieu, Annals Inst. Fourier, Doc. Math., J. Ramanujan Math. Soc., Glasgow Math. J., Kyoto J. Math.

Najważniejszym osiągnięciem naukowym profesora Langera w ciągu ostatnich pięciu lat jest jego wkład w rozwój zastosowań nieabelowej teorii Hodge'a w dodatniej charakterystyce do rozwiązania znanych otwartych problemów dotyczących klas Cherna wiązek i rozmaitości w dowolnej charakterystyce.

Profesor Adrian Langer jest członkiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Więcej informacji o laureacie pod adresami:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adrian_Langer
https://www.mimuw.edu.pl/~alan/
https://www.mimuw.edu.pl/%7Ealan/pdf/short-cv-2016.pdf
http://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=117211

kj / 20-04-2017