Agnieszka Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Punkty szczególne trójkąta

Oddział: 
Oddział Krakowski
czw, 2017-05-18 18:00

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem Oddziału Krakowskiego PTM oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana

W dniu 18 maja 2017 roku (CZWARTEK) o godz. 18:00 w Audytorium im. prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Dr Agnieszka Kowalska (Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

PUNKTY SZCZEGÓLNE TRÓJKĄTA
 

Zapraszamy
Organizatorzy