Agnieszka Rygiel (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków), Opcje finansowe-awers i rewers

Oddział: 
Oddział Krakowski
czw, 2017-10-26 17:00

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem Oddziału Krakowskiego PTM oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana

W dniu 26 października 2017 roku (CZWARTEK) w godz. 17:00-18:00 w sali C pawilonu C  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

Dr Agnieszka Rygiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

OPCJE FINANSOWE – AWERS I REWERS

Streszczenie:
Opcje należą do najmłodszej grupy instrumentów finansowych, jednak ich rodowód sięga czasów bardzo odległych. Czy są narzędziami zabezpieczającymi inwestora przed ryzykiem? Czy są instrumentami szkodliwymi? Przekonamy się o tym poznając mechanizm transferu ryzyka towarzyszący umowie opcyjnej. Skonstruujemy typowe strategie opcyjne oraz zbadamy przykład tzw. opcji toksycznych, które stały się przyczyną dotkliwych strat finansowych podczas ostatniego kryzysu.
                                                                                                                                                                                                                                              Agnieszka Rygiel

Zapraszamy
Organizatorzy