Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w 2018 roku został Alessandro Sisto z ETH Zürich, Szwajcaria, za prace badawcze  dotyczące różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.
Więcej informacji o nagrodzie, jej patronie i tegorocznym laureacie pod adresami:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/   
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/      
https://people.math.ethz.ch/~alsisto/

kj / 19-06-2018