Andrzej Pelczar (UJ): Wybrane wpisy do księgi protokołów PTM.

Oddział: 
Oddział Krakowski
wt, 2009-03-31 16:15
Z okazji 90. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego przypadającej 
w dniu 2 kwietnia 2009 r. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM zaprasza wszystkich 
Członków i Sympatyków Towarzystwa do wzięcia udziału w zebraniu naukowym OK PTM

we wtorek 31 marca 2009 r. o godz. 16:15 w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6.

Podczas zebrania prof. dr hab. Andrzej Pelczar wygłosi referat pt.

Wybrane wpisy do księgi protokołów Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

w którym pragnie skomentować kilka wydarzeń zapisanych w księdze protokołów PTM
oraz dodać uwagi o osobach tam wymienionych.


Jerzy Szczepański
Sekretarz OK PTM

http://www.im.uj.edu.pl/
http://www.im.uj.edu.pl/ptm/

Szczegóły dotyczące dojazdu do Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
można znaleźć m.in. na stronie:
http://www.im.uj.edu.pl/JerzySzczepanski/matematyczneczwartki/