Anna Szczepanek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Od prostej algebry liniowej do kwantowego świadka wymiaru

Oddział: 
Oddział Krakowski
wt, 2021-11-09 17:00

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Komisja Zastosowań Matematyki Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 9 listopada 2021 roku (WTOREK) o godz. 17:00 w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki

Dr Anna Szczepanek (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

wygłosi
ODCZYT ON-LINE
zatytułowany

OD PROSTEJ ALGEBRY LINIOWEJ DO KWANTOWEGO ŚWIADKA WYMIARU
 

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams SEMINARIUM:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a85aef63f336e4e6eadefc6d8e43a517a%40thread.tacv2/1618384479449?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%223d46fc50-944f-4751-8f20-e58121c2e4fc%22%7d

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy:
Wojciech Mitkowski – Przewodniczący Komisji Zastosowań Matematyki Oddziału Krakowskiego PTM
oraz Paweł Skruch.

ZałącznikSize
plakat - zaproszenie na odczyt Anny Szczepanek.pdf272.94 KB