Antoni Leon Dawidowicz. Uczony. Nauczyciel. Działacz społeczny-sesja naukowa (Kraków, on-line)

Oddział: 
Oddział Krakowski
wt, 2023-04-18 16:00

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

zapraszają do udziału

w sesji naukowej on-line zatytułowanej

Antoni Leon Dawidowicz. Uczony. Nauczyciel. Działacz społeczny

która odbędzie się we wtorek 18 kwietnia 2023 roku w godz.16:00-20:00 na platformie MSTeams.

W załączniku program sesji i streszczenia referatów.

Program sesji i streszczenia referatów podane są również w pliku https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/pliki/blog/2023/Antoni_L_Dawidowicz_20230418.pdf

na portalu Oddziału Krakowskiego PTM pod adresem: https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2023-04-18

 

Dane do połączenia:
identyfikator spotkania: 333 494 219 675
kod dostępu: BtLBAt

lub link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFkMTY4ZDEtYTZmNS00NWQwLWJiYjAtYjRmNmNlMzAwZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e6bd6c8f-41e5-4309-8de1-eee37c0de6f8%22%7d

 

Sesja odbędzie się w przeddzień pierwszej rocznicy śmierci Antoniego Leona Dawidowicza.

Jego biogram dostępny jest m.in. w poście z 20 kwietnia 2022 roku: Aktualności - Wydział Matematyki i Informatyki - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

 

ZałącznikSize
program i stresczenia referatów - sesja 18-04-2023.pdf92.34 KB