Centrum im. Hugona Steinhausa we Wrocławiu ma już 25 lat

Centrum im. Hugona Steinhausa we Wrocławiu ma już 25 lat

Z okazji jubileuszu, w dniach 19 i 20 grudnia 2015 roku, zaplanowano różne imprezy naukowe. W sobotę 19 grudnia 2015 w budynku Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej miała miejsce Steinhaus Session, po której nastąpiło oficjalne odsłonięcie popiersia patrona Centrum. Ponadto odbędą się dwie konferencje 5th Workshop on Anomalous Diffusion oraz Meeting on Potsdam - Wrocław exchange programme.

kj / 19-12-2015

Centrum im Hugona Steinhausa we Wrocławiu powstało 25 lat temu na Politechnice Wrocławskiej.

Na stronie internetowej Centrum czytamy:
Matematyka, czysta i stosowana, jest często odbierana przez środowisko użytkowników jako izolowana od siostrzanych nauk podstawowych i potrzeb przemysłu. Celem Centrum im. Hugona Steinhausa jest organizacja, zachęcanie i sponsorowanie badań oraz edukacji dotyczącej metod stochastycznych stosowanych w nauce i technologii. Losowe i chaotyczne zjawiska są podstawowym tematem integrującym Centrum i reprezentują obszar, gdzie metody z pogranicza matematyki, ekonomii, nauk przyrodniczych oraz inżynierii mogą być współnie stosowane w celu rozwiązywania fundamentalnych problemów otaczającego nas świata. Cechą wyróżniającą Centrum na tle innych tego typu jednostek jest synteza poglądów matematyków, ekonomistów, informatyków, fizyków, chemików oraz inżynierów, pracujących w Centrum na równych prawach.

Więcej informacji o CHS i obchodach jego 25-lecia pod adresami:
http://prac.im.pwr.edu.pl/~hugo/HSC/hsc  
http://wmat.pwr.edu.pl/index.dhtml

Na fotografii upamiętniającej odsłonięcie popiersia Hugona Steinhausa stoją od lewej:
profesor Aleksander Weron – dyrektor CHS, profesor Tadeusz Więckowski - JM Rektor PWr, popiersie  Hugona Steinhausa, profesor Krzysztof Stempak - dziekan Wydziału Matematyki PWr, profesor  Wojciech Mydlarczyk.

kj / 19-12-2015

ZałącznikSize
25 lat CHS Wrocław 2015 - odsłonięcie popiersia HS.pdf237.7 KB