Dariusz Partyka (KUL, Lublin & PWSZ, Chełm), Nierówności typu Schwarza dla funkcji harmonicznych unormowanych na brzegu

Oddział: 
Oddział Łódzki
czw, 2018-12-13 16:00

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Katedra Metodyki Nauczania Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 13 grudnia 2018 roku (CZWARTEK) o godz. 16:00, w sali A207 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  Łódzkiego  przy ul. Banacha 22 w Łodzi w ramach Seminarium Katedry Metodyki Nauczania Matematyki

Dr hab., prof. KUL Dariusz Partyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II w Lublinie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

NIERÓWNOŚCI TYPU SCHWARZA DLA FUNKCJI HARMONICZNYCH UNORMOWANYCH NA BRZEGU

Streszczenie wykładu w załączniku.
 

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

ZałącznikSize
streszczenie odczytu Dariusza Partyki 13-12-2018.pdf64.13 KB