Franc Forstnerič i Mei-Chi Shaw laureatami Nagrody Stefana Bergmana za 2019

Franc  Forstnerič i Mei-Chi Shaw laureatami Nagrody Stefana Bergmana za 2019

Franc Forstnerič z Uniwersytetu w Ljubljanie (Słowenia) oraz Mei-Chi Shaw z University of Notre Dame (USA) zostali uhonorowani tegorocznymi Nagrodami Stefana Bergmana. Franca Forstneriča nagrodzono za wieloraki wkład w badania w zakresie analizy zespolonej wielu zmiennych (SCV), geometrii zespolonej oraz analizy geometrycznej. Mei-Chi Shaw otrzymała nagrodę za różnorodny wkład  w rozwój analizy zespolonej wielu zmiennych, równań różniczkowych cząstkowych oraz geometrii Cauchy-Riemanna.
Więcej informacji na portalu AMS pod adresami:
https://www.ams.org/prizes-awards/paview.cgi?parent_id=36
https://www.ams.org/news?news_id=5845

kj / 19-02-2020