J. Martin Lindsay (University of Lancaster, UK), Noncommutative Markov semigroups

Oddział: 
Oddział Łódzki
czw, 2017-02-09 10:15

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 9 lutego 2017 roku (CZWARTEK) o godz. 10:15, w sali A207 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  Łódzkiego  przy ul. Banacha 22 w Łodzi

Profesor J. Martin Lindsay (University of Lancaster, Wielka Brytania)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

NONCOMMUTATIVE MARKOV SEMIGROUPS
 

Zainteresowania naukowe profesora J. Martina Lindsay’a dotyczą głównie niekomutatywnej teorii prawdopodobieństwa i analizy funkcjonalnej.
Więcej informacji o mówcy na stronie:
http://www.lancaster.ac.uk/maths/about-us/people/martin-lindsay

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy