Jacek Świątkowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2012

Jacek Świątkowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2012

Jacek Świątkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl 10 prac z geometrycznej teorii grup i topologii kontaktowej. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpiło w Rzeszowie podczas 5. Forum Matematyków Polskich, 16-20 września 2013.

Profesor Jacek Świątkowski pracuje w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w geometrycznej teorii grup oraz topologii kontaktowej wymiaru trzy. W cyklu prac przedstawionych do nagrody, wprowadził nową klasę przestrzeni o niedodatniej krzywiźnie symplicjalnej, a następnie dzięki nowatorskiemu geometrycznemu podejściu, daleko rozwinął ich teorie. W pracach zawarte są metody konstrukcyjne, które pozwoliły także na rozstrzygnięcie szeregu pytań dotyczących klasycznych obiektów takich, jak bilardy czy grupy Coxetera. Oryginalność i siła prac profesora Świątkowskiego polega na kompletności wyników mimo braku standardowych własności metrycznych badanych przez niego obiektów. Ważną częścią wyprowadzonych teorii są metody konstrukcyjne, które pozwoliły na rozstrzygnięcie, nierzadko zaskakujące, otwartych pytań stawianych przez największych współczesnych matematyków.