Jakub Skrzeczkowski laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2022

Jakub Skrzeczkowski laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2022

Jakub Skrzeczkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z równań różniczkowych cząstkowych dotyczące opisu szybkiej reakcji w układach reakcji dyfuzji. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN.

kj / 09-05-2022