Jeszcze o Stefanie Banachu i matematykach lwowskich

Jeszcze o Stefanie Banachu i matematykach lwowskich

Uznanie dla dokonań lwowskiej szkoły matematycznej nie słabnie.
Artykuł zamieszczony na ten temat w The Irish Times znajduje się pod adresem:
http://www.irishtimes.com/news/science/that-s-maths-the-lvov-school-and-the-golden-age-of-polish-mathematics-1.2115349

kj/ 07-03-2015