Joanna Kułaga-Przymus i Mateusz Michałek laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2015

Joanna Kułaga-Przymus i Mateusz Michałek laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2015

Joanna Kułaga-Przymus  z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Matematycznego PAN i Mateusz Michałek z Instytutu Matematycznego PAN zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.

kj / 20-05-2015

Joannę Kułagę-Przymus wyróżniono za prace z zakresu teorii ergodycznej, a Mateusza Michałka za prace z pogranicza geometrii algebraicznej i kombinatoryki.

Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN.

Nagroda zostanie wręczona w Warszawie podczas 6. Forum Matematyków Polskich, 7-12 września 2015.

Więcej o laureatach i nagrodzie pod adresami:
http://www-users.mat.umk.pl/~joasiak/  
http://www.ptm.org.pl/zawartosc/joanna-ku%C5%82aga-przymus-laureatk%C4%85-nagrody-ptm-dla-m%C5%82odych-matematyk%C3%B3w-za-2012

http://www.ptm.org.pl/zawartosc/mateusz-micha%C5%82ek-laureatem-nagrody-ptm-dla-m%C5%82odych-matematyk%C3%B3w-za-2013   
http://simons.berkeley.edu/people/mateusz-michalek   

http://www.impan.pl/Nagrody/kuratowski.html

kj / 20-05-2015