Joanna Kułaga-Przymus nową członkinią AMU PAN

Joanna Kułaga-Przymus nową członkinią AMU PAN

W dniu 2 grudnia 2021 roku Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało w głosowaniu nowych członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi AMU PAN została wybrana matematyczka dr hab. Joanna Kułaga-Przymus (fot.) z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej kadencja rozpoczyna się oficjalnie z dniem 1 stycznia 2022 roku i trwa pięć lat bez możliwości ponownego wyboru. Członków AMU wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatek i kandydatów, którzy nie ukończyli 38 lat, mają co najmniej stopień naukowy doktora i mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem naukowym. Joanna Kułaga-Przymus jest laureatką nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2012. Serdecznie gratulujemy.
https://bip.pan.pl/artykul/154/856/nowi-czlonkowie-pan-i-amu-wybrani

kj/ 06-12-2021