Katarzyna Grygiel (UJ, Kraków), Matematyka dyskretna i ciągła, czyli tam i z powrotem

Oddział: 
Oddział Olsztyński
pt, 2017-06-02 15:00

Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 2 czerwca 2017 roku (PIĄTEK) o godz. 15:00 w sali C 1 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, ul. Słoneczna 54

Dr Katarzyna Grygiel (Katedra Podstaw Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

wygłosi
WYKŁAD 
pod tytułem

MATEMATYKA DYSKRETNA I CIĄGŁA, CZYLI TAM I Z POWROTEM

Streszczenie wykładu:
Podczas  wykładu opowiem o korzyściach wynikających z zastosowania analitycznych metod do zliczania struktur kombinatorycznych. Pokażę, w jaki sposób na podstawie kombinatorycznego opisu interesujących nas obiektów otrzymać funkcję tworzącą dla zliczającego je ciągu. Wykorzystując funkcje wielu zmiennych, przedstawię metodę analizowania oczekiwanych wartości parametrów opisujących badane struktury. Ponadto opowiem o samplerach Boltzmanna - efektywnej metodzie generowania losowych obiektów w oparciu o specyfikację kombinatoryczną.

                                                                                                                                                                                                                                                   Katarzyna Grygiel

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy