Kolejna edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku.

kj / 26-02-2021

 

Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu.

Ważne terminy:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2021 roku,
 • rozstrzygnięcie Konkursu: do 30 grudnia 2021 roku,
 • ogłoszenie wyników: do 31 stycznia 2022 roku.

 

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora lub imiona i nazwiska zespołu autorów (do 3 osób),
 2. nazwę uczelni, w której autor/autorzy studiują,
 3. w przypadku, gdy w zespole autorskim jest osoba niebędąca studentem, informację, czy ta osoba ukończyła studia wyższe i jakie,
 4. adres (adresy) e-mail autora (autorów),
 5. pracę zgłaszaną na Konkurs zapisaną w pliku w formacie pdf,
 6. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że autor jest studentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 7. oświadczenie uczestnika Konkursu o zgłoszeniu pracy na Konkurs,
 8. oświadczenie autora (autorów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie imienia, nazwiska oraz nazwy uczelni w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu (poniżej).

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński.

Skład Jury Konkursu:

 • Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
 • Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
 • Andrzej Dąbrowski (Wrocław)
 • Adam Dzedzej (Gdańsk)
 • Jarosław Górnicki (Rzeszów)
 • Zdzisław Pogoda (Kraków)
 • Michał Szurek (Warszawa)

Regulamin Konkursu

Oświadczenie uczestników Konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych