Kolejny sukces teorii liczb

Kolejny sukces  teorii liczb

Peruwiańczyk, Harald Andrés Helfgott (fot.) z École Normale Supérieure, Paris, France podał dowód słabej hipotezy Goldbacha, która brzmi: każda liczba naturalna nieparzysta i większa od 5 jest sumą trzech liczb pierwszych niekoniecznie różnych.

Więcej o autorze i jego pracy oraz hipotezie pod adresami:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Helfgott
http://arxiv.org/abs/1305.2897
https://plus.google.com/114134834346472219368/posts/8qpSYNZFbzC
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82aba_hipoteza_Goldbacha
http://mixedmath.wordpress.com/tag/helfgott/
kj/ 26-05-2013