Krakowskie Planty odsłoniły tajemnicę-na tropie ławki Banacha

Krakowskie Planty odsłoniły tajemnicę-na tropie ławki Banacha

Dwoje matematyków krakowskich, Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski,  odnalazło na Plantach miejsce, gdzie latem 1916 roku Hugo Steinhaus spotkał Stefana Banacha i Ottona Nikodyma.
Szczegóły poszukiwań opisali w artykule zatytułowanym „Ławka Banacha na Plantach” opublikowanym w numerze 239 PAUzy Akademickiej z dnia 31 stycznia 2014.
Tekst dostępny jest pod adresem  http://pauza.krakow.pl/239_2&3_2014.pdf
kj/ 21-02-2014