Krzysztof Frączek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2014

Krzysztof Frączek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2014

Krzysztof Frączek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha  za cykl piętnastu prac z zakresu teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Warszawie podczas 6. Forum Matematyków Polskich, 7-12 września 2015.

kj / 15-04-2015

                                                                                                                           
Profesor Krzysztof Frączek jest specjalistą w zakresie teorii ergodycznej i układów dynamicznych. W cyklu 15 prac przedstawionych do nagrody rozwiązał on kilka otwartych problemów, m.in. problem Vershika równoważności quasi-markowowskiej, problem łagodnego mieszania potoków von Neumanna, problem samopodobieństwa i odwracalności potoków. Czternaście z tych prac zostało opublikowanych w prestiżowych czasopismach, takich jak Advances in Mathematics, Communications in Mathematical Physics, Inventiones Mathematicae, Mathematische Annalen, Proceedings of London Mathematical Society. Najważniejszym osiągnięciem naukowym profesora Frączka w ciągu ostatnich 5 lat jest jego wkład w zrozumienie zagadnień ergodycznych dla potoków kierunkowych na nieskończonych powierzchniach translacyjnych i bilardach, a w szczególności wykazanie, wspólnie z Corinną Ulcigrai (Bristol University, UK), zaskakującego zjawiska nieergodyczności typowego kierunku w modelu Ehrenfestów. Wynik ten został z uznaniem przyjęty przez czołowych matematyków (w tym medalistów Fieldsa) – napisało jury w uzasadnieniu decyzji .

Profesor Krzysztof Frączek urodził się 1 lipca 1971 roku w Toruniu. Od momentu rozpoczęcia studiów do dnia dzisiejszego związany jest naukowo i zawodowo z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1995 ukończył studia na UMK.  Za  pracę magisterską Własności spektralne kocykli nad obrotami, której promotorem był profesor Mariusz Lemańczyk, otrzymał w tym samym roku nagrodę w Konkursie  im. Józefa Marcinkiewicza, organizowanym przez PTM od 1957 roku. W 1998 roku obronił na swojej Alma Mater  dysertację doktorską zatytułowaną Własności spektralne układów dynamicznych napisaną również pod kierunkiem profesora Lemańczyka. W 2005 roku nadano mu na UMK stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Dyfeomorfizmy o pochodnych z wielomianowym wzrostem . W dniu 28 lipca 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Czterokrotny laureat nagrody Rektora UMK.
Aktualnie (2012-2016) pełni funkcję prodziekana ds. naukowych WMiI UMK.

Profesor Frączek współpracuje z wieloma matematykami na całym świecie. Zapraszany na stanowiska profesora wizytującego m.in. do Francji, Wielkiej Brytanii, Izraela, Stanów Zjednoczonych. Organizator i członek komitetów organizacyjnych szeregu konferencji z zakresu układów dynamicznych. Wielokrotny mówca na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Autor niespełna czterdziestu prac naukowych.

Więcej informacji pod adresami:

http://www-users.mat.umk.pl/~fraczek/

http://www-users.mat.umk.pl/~fraczek/cvang.pdf

http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=128839

kj / 15-04-2015