Leroy P. Steele Prizes 2015 przyznane

Leroy P. Steele Prizes 2015 przyznane

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS) ogłosiło nazwiska laureatów Nagród Steele’a 2015. Victor Kac (MIT, USA) został uhonorowany za całokształt dorobku naukowego, Robert Lazarsfeld (Stony Brook University, USA) – za opublikowane monografie matematyczne, a Rostislav Grigorchuk (Texas A&M University, USA) – za znaczący wkład w badania. Nagrody zostaną wręczone w dniu 11 stycznia 2015 roku podczas konferencji JMM w San Antonio, Texas, USA.

kj / 21-11-2014

Leroy P. Steele ufundował nagrodę w 1970 roku, a wyboru laureatów dokonuje Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne. Od 1993 roku postanowiono przyznawać to wyróżnienie w następujących trzech kategoriach (stąd zapewne w tytule nagrody występuje czasami liczba mnoga):

- The Steele Prize for Lifetime Achievement, za znaczący dorobek, będący efektem wieloletnich badań naukowych na wysokim poziomie, twórczy wkład w rozwój dziedziny, w której pracował laureat oraz za wpływ na matematykę poprzez promowanie doktorów nauk;

- The Steele Prize for Mathematical Exposition, za napisanie monografii lub ważnych, wnoszących wiele nowych treści prac naukowych, a także istotnych prac przeglądowych;

-  The Steele Prize for Seminal Contribution to Research, za prace opublikowane aktualnie lub w latach minionych, które okazały się bądź to fundamentalnymi bądź na trwałe ważnymi w swojej dziedzinie  lub też modelowymi dla liczących się badań.

Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 USD.

Victor Kac otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za  fundamentalny wkład w badania dotyczące teorii Lie’go i jej zastosowań w matematyce i fizyce matematycznej.

Robert Lazarsfeld - za dwutomową monografię zatytułowaną Positivity in Algebraic Geometry. Książka, opublikowana w 2004 roku, weszła natychmiast do klasyki podręczników z tej dziedziny, kształtując w zasadniczy sposób kierunki badań geometrii algebraicznej w ostatniej dekadzie.

Rostislav Grigorchuk – za znaczącą pracę zatytułowaną Degrees of growth of finitely generated groups and the theory of invariant means, która ukazała się w 1984 roku w języku rosyjskim w czasopiśmie  Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematicheskaya (tłum. ang. w 1985). Artykuł stał się punktem zwrotnym w rozwoju obecnie pączkującego działu geometrycznej teorii grup.

Warto dodać, że w 2011 roku The Steele Prize for Mathematical Exposition otrzymał polski matematyk, profesor Henryk Iwaniec z Rutgers University, USA.

Więcej o nagrodzie, tegorocznych laureatach i ich osiągnięciach pod adresami:

http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/steele-prize  

(Victor Kac)   http://www.ams.org/news?news_id=2462

(Robert Lazarsfeld)   http://www.ams.org/news?news_id=2464

(Rostislav Grigorchuk)   http://www.ams.org/news?news_id=2463

kj / 21-11-2014