LXIV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki rozstrzygnięty

LXIV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z  matematyki rozstrzygnięty

Jury LXIV Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2020 roku. Na Konkurs wpłynęło 16 prac. Przyznano trzy pierwsze narody, dwie drugie, dwie trzecie oraz trzy wyróżnienia. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2020 Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-matematyki-im-jozefa-marcinkiewicz

kj / 10-03-2021