Marcin Emil Kuczma laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2022

Marcin Emil Kuczma laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2022

Marcin Emil Kuczma (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina (2022) za 50-letnią gigantyczną pracę na rzecz Olimpiady Matematycznej i popularyzację polskiego w niej udziału na arenie światowej oraz 40-letnią unikatową formę popularyzacji matematyki w postaci publikowanego w miesięczniku Delta „Klubu 44 M”, a także inne publikacje i wystąpienia popularnonaukowe. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Łodzi podczas konferencji Spanish-Polish Mathematical Meeting (RSME, SEMA,SCM & PTM), 4-8 września 2023.

kj / 18-02-2023

W uzasadnieniu decyzji jury czytamy:

Marcin Emil Kuczma na marginesie poważnej działalności naukowej (w Mathematical Reviews znajdujemy 11 recenzowanych jego prac z lat 1968-2015) i dydaktycznej (w tym translatorskiej - przekłady na język angielski czterech monografii matematycznych polskich autorów) prowadzi szeroko cenioną działalność popularnonaukową.
Od wielu lat działa z wielkim zaangażowaniem w Olimpiadzie Matematycznej (zarówno w Komitecie Okręgowym w Warszawie jak i w Komitecie Głównym), pracował w niej niestrudzenie także w najtrudniejszych dla Olimpiady latach. Ma istotny wkład w Olimpiady Międzynarodowe, jest też autorem cenionych zbiorów z zadaniami olimpijskimi, a trzy z nich wydane po angielsku szeroko upowszechniają polskie zadania olimpijskie na świecie, podobnie jak artykuły Marcina Kuczmy publikowane w czasopiśmie American Mathematical Monthly.
 
Imponującym i całkowicie unikatowym osiągnięciem Kuczmy jest ponad 40-letnie prowadzenie przez niego „Klubu 44 M” w popularnonaukowym miesięczniku Delta, co zostało docenione w świecie przyznaniem mu w 1992 roku przez WFNMC (World Federation of National Mathematics Competition) Medalu Davida Hilberta (współlaureatami tej nagrody byli wówczas Murray Klamkin i Martin Gardner, co dobitnie świadczy o randze tego wyróżnienia).
Ponadto Marcin Emil Kuczma publikował też książki i artykuły popularnonaukowe (w tym w Delcie oraz w czasopiśmie Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie), a także występował z zaproszonymi odczytami na konferencjach krajowych i międzynarodowych (w tym na Szkołach Matematyki Poglądowej i konferencjach WFNMC).