Mariusz Mirek z Uniwersytetu Wrocławskiego profesorem tytularnym

Mariusz Mirek z Uniwersytetu Wrocławskiego profesorem tytularnym

W dniu 29 maja 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Mariuszowi Mirkowi (fot.) z Uniwersytetu Wrocławskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 22-07-2023