Mateusz Wasilewski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2017

Mateusz Wasilewski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2017

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2017 rok otrzymał Mateusz Wasilewski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk  za cykl trzech prac dotyczących algebr von Neumanna typu Araki-Woodsa i własności aproksymacji tych algebr z zastosowaniami do teorii przestrzeni operatorowych. Nagroda zostanie wręczona we Wrocławiu podczas Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society, 17-20 września 2018.

kj / 03-04-2018

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:
We wniosku o Nagrodę zostały przedstawione trzy opublikowane prace magistra Mateusza Wasilewskiego.
W pierwszej laureat rozwiązał problem Verna Paulsena dotyczący struktur operatorowych na sumach prostych przestrzeni Banacha z amalgamacją. Druga  praca zawiera dowód własności Haagerupa dla q-zdeformowanych algebr von Neumanna typu Araki-Woodsa. Trzecia zaś, opublikowana w Journal Funct. Analysis, zawiera dowód całkowitej metrycznej własności aproksymacji dla powyższych algebr. Jest to istotne rozszerzenie wyników z algebr typu II na algebry von Neumanna typu III. Laureat używa w dowodach drugiej kwantyzacji.

 

Mateusz Wasilewski ukończył warszawskie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w roku 2009. W klasie maturalnej  został finalistą 60. Olimpiady Matematycznej. Studia matematyczne odbył na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 58. edycji Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki (2014) otrzymał II nagrodę za pracę zatytułowaną Amalgamacje przestrzeni operatorowych napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Mikołaja Sołtana.
Mateusz Wasilewski jest obecnie studentem IV roku studiów doktoranckich w IM PAN, gdzie w styczniu 2018 roku złożył rozprawę doktorską. Mimo młodego wieku posiada rozległą wiedzę matematyczną obejmującą głębokie aspekty teorii algebr operatorowych, klasycznego i nieprzemiennego prawdopodobieństwa, teorii przestrzeni Banacha i przestrzeni operatorowych. Jest matematykiem znajdującym samodzielnie nowe problemy, poznającym narzędzia niezbędne do ich rozwiązania i skutecznej realizacji postawionego sobie programu badawczego. Inicjuje też regularnie współpracę naukową zarówno z rówieśnikami-badaczami jak i ze światowymi ekspertami w dziedzinie analizy funkcjonalnej.
Dwukrotnie otrzymał granty NCN dla młodych matematyków – Preludium i Sonatę. Trzykrotnie został zaproszony na kilkumiesięczne staże badawcze do Francji i USA (2014, 2015 i 2018). Regularnie otrzymuje zaproszenia od ekspertów zajmujących się algebrami operatorowymi do wygłoszenia wykładów w Polsce i poza granicami kraju (Belgia, Dania, Francja, USA, Wielka Brytania).

kj / 03-04-2018