O Polskim Towarzystwie Kobiet w Matematyce mówi Stanisława Kanas w wywiadzie dla GW

O Polskim Towarzystwie Kobiet w Matematyce mówi Stanisława Kanas w wywiadzie dla GW

W dniu 2 kwietnia 2016 roku odbył się w Rzeszowie zjazd założycielski Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. Jego prezesem została profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Stanisława Kanas - inicjatorka przedsięwzięcia. W wywiadzie udzielonym dziennikarce Gazety Wyborczej, mówi o nowopowstałym Stowarzyszeniu, jego celach i zadaniach, a także o problemach kobiet – matematyczek pracujących naukowo.
Wywiad dostępny jest pod adresem:
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,21230054,profesorka-matematyki-na-tle-glupiutkich-kobiet-promowanych.html#TRwknd

kj / 14-01-2017

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce zostało zarejestrowane w KRS w Rzeszowie w dniu 5 lipca 2016 roku. Od tego momentu uzyskało osobowość prawną.
Portal internetowy PTKM znajduje się pod adresem:
http://ptkwm.org.pl/pl/
Tamże można złożyć akces przynależności do PTKM, czyli deklarację członkowską wypełniając stosowny formularz.

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce organizuje konferencję otwierającą cykl spotkań naukowych zatytułowany Śladami Kobiet w Matematyce. Patronką tegorocznej konferencji – pierwszej w inicjowanej serii – jest wybitna polska matematyczka Profesor Helena Rasiowa, której stulecie urodzin przypada właśnie w 2017 roku.

kj / 14-01-2017