Ogłoszenie wyników Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki – edycja 2012 (UP im. KEN, Kraków)

Oddział: 
Oddział Krakowski
pon, 2012-12-10 12:15

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego informuje, że została rozstrzygnięta tegoroczna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

W dniu 10 grudnia 2012 roku (PONIEDZIAŁEK)  o godz. 12:15 podczas Ogólnopolskiego Seminarium z Dydaktyki Matematyki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 118, odbędzie się wręczenie nagród laureatom, którzy wygłoszą krótkie referaty na podstawie swoich prac.

 

W 2012 roku jury Konkursu przyznało nagrody następującym osobom:

 

I nagroda:  Joanna Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

za pracę  Matematyka w nawigacji – propozycja warsztatów dla młodzieży w ramach kursów żeglarskich

 

II nagroda: Roman Rudziński (Uniwersytet Gdański)

 za pracę  Programowanie na lekcjach matematyki

 

Wyróżnienia - ex aequo

Sylwia Dąbrowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

za pracę  Zastosowanie współczesnych koncepcji kształcenia w projektach dydaktycznych opracowania trójkątów w szkole podstawowej

 

 Edyta Wołtosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 za pracę  Merytoryczne i logiczne preferencje uczniów liceum w procesie korekty fałszywych stwierdzeń

 

 

 

Zapraszamy
Oddział Krakowski PTM