Paweł Strzelecki laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za 2014

Paweł Strzelecki laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za 2014

Paweł Strzelecki z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Warszawie podczas 6. Forum Matematyków Polskich, 7-12 września 2015.

kj / 09-04-2015

Profesor Paweł Strzelecki pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od wielu lat pełni funkcję kierownika Zakładu Równań Różniczkowych, w latach 2005-2008 był Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, a w obecnej kadencji 2012-2016, pełni funkcję funkcję Prodziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej Wydziału MIM UW.

Paweł Strzelecki jest wybitnym specjalistą w zakresie równań różniczkowych cząstkowych. Ale od początków swej pracy naukowej, z niemniejszym zaangażowaniem niż badaniami, zajmuje się aktywnie popularyzowaniem i upowszechnianiem matematyki wśród młodzieży i dorosłych.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia przez kilka lat prowadził w TVP, w ramach Telewizji Edukacyjnej programy zatytułowane Łyk Matematyki oraz Tajniki Matematyki.

Dokonał szeregu znakomitych przekładów na język polski matematycznych książek popularnonaukowych autorstwa, między innymi, Iana Stewarta i Martina Gardnera.
Nie stroni od spotkań z młodzieżą i chętnie przyjmuje zaproszenia, jako mówca, na Kongres Młodych Matematyków Polskich oraz inne imprezy organizowane dla uczniów i przez uczniów, gdzie nierzadko wykłada w językach obcych (angielski, francuski).

W roku 2011 ukazała się jego książka popularnonaukowa  zatytułowana Matematyka współczesna dla myślących laików wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 2011), która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem czytelników. Paweł Strzelecki od ponad 20 lat aktywnie współtworzy znany i ceniony miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny Delta.

Profesor Strzelecki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Prezesem Oddziału Warszawskiego PTM.

Więcej informacji pod adresami:
http://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/
http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=131909
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=18724&lang=pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Strzelecki_%28matematyk%29
https://www.youtube.com/watch?v=djnabRk9L2U

O patronie nagrody można przeczytać pod adresem:
http://wiadmat.amu.edu.pl/Samuel_Dickstein_%281851-1939%29

kj / 09-04-2015