Poznańska Fundacja Matematyczna

Poznańska Fundacja Matematyczna

W dniu 10 lipca 2013 roku została powołana Poznańska Fundacja Matematyczna z siedzibą w Poznaniu. Inicjatorami powstania Fundacji oraz jej założycielami i fundatorami są trzej profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski.
Cele Fundacji, to między innymi:
- wspieranie zainteresowań matematycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
- popieranie i pomoc osobom utalentowanym matematycznie;
- wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli;
- propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do szczebli edukacji szkolnej;
- szeroko pojęta popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.

Więcej informacji, o działalności i nie tylko, na portalu Poznańskiej Fundacji Matematycznej pod adresem:
http://pfm.wmi.amu.edu.pl/
kj/ 05-02-2014