Profesor Jan Obłój wiceprezesem Bachelier Finance Society

Profesor Jan Obłój wiceprezesem Bachelier Finance Society

Profesor Jan Obłój z University of Oxford został wybrany na kadencję 2022-2023 na funkcję wiceprezesa prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia Bachelier Finance Society. Serdecznie gratulujemy.
Profesor Jan Obłój jest wybitnym specjalistą w zakresie matematyki finansowej i analizy stochastycznej. W roku 2002 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie w Université Paris 6, Francja, uzyskując dyplomy obydwu uczelni. Miło nam dodać, że Profesor Jan Obłój jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. (Fot. ze strony domowej).
Strona domowa: https://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj
CV:  https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/users/cvs/CV_JanObloj.pdf

kj / 15-01-2022