Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został przyjęty w poczet członków korespondentów Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU. Serdecznie gratulujemy!
Źródło: https://wmi.amu.edu.pl/wiadomosci/sukcesy/profesor-roman-murawski-czlonkiem-korespondentem-polskiej-akademii-umiejetnosci

kj / 28-06-2022