Rafał Latała laureatem Nagrody FNP 2023

Rafał Latała laureatem Nagrody FNP 2023

Prof. dr hab. Rafał Latała (fot) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie narzędzi matematycznych, które umożliwiły udowodnienie hipotezy Talagranda dotyczącej procesów Bernoulli’ego. Gratulujemy!
Szczegóły na portalu FNP pod adresem: https://www.fnp.org.pl/prof-rafal-latala-laureat-nagrody-fnp-2023/

kj / 07-11-2023