Rafał Latała laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2014

Rafał Latała laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2014

Rafał Latała z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Naukową Instytutu Matematycznego PAN za wybitne wyniki w teorii prawdopodobieństwa i geometrii wypukłej. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 16:00,  w sali klubowej (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8.
Po uroczystości wręczenia, o godz. 16:30, Laureat wygłosi w sali 403 (IV p. IM PAN) wykład zatytułowany Ograniczoność procesów Bernoulli’ego.
kj / 18-04-2014

Streszczenie wykładu profesora Rafała Latały:
Celem odczytu będzie przedstawienie (otrzymanego wspólnie z Witoldem Bednorzem) wyniku charakteryzującego ograniczoność pewnej naturalnej klasy procesów stochastycznych - tak zwanych procesów Bernoulli’ego. Około 25 lat temu Michel Talagrand sformułował hipotezę mówiącą, że istnieją zasadniczo tylko dwa sposoby szacowania supremum procesu Bernoulli’ego. Jeden poprzez ograniczenie jednostajne, drugi przez supremum dominującego procesu gaussowskiego. Hipoteza ta okazała się być prawdziwa. Omówimy też pewne jej konsekwencje dotyczące losowych szeregów Fouriera i nierówności maksymalnych dla sum niezależnych wektorów losowych.

Informacje o Laureacie pod adresem:
http://www.mimuw.edu.pl/~rlatala/
http://www.impan.pl/Nagrody/impan14.html

kj / 18-04-2014